Gå till Inställningar för att kunna skapa egna Urvalsfrågor. Med detta kan hanteras utav Administratören och Rekryteringsansvarige. Det går även att lägga till vid skapande av Ny tjänst.  

Lägg till en Urvalsfråga

  • Klicka på Lägg till fråga och skriv sedan din fråga, välj vilket typ av svarssätt och se i förhandsgranskningen hur frågan kommer att se ut.
  • Varje svarsalternativ blir en obligatorisk fråga i ansökningsformuläret. Fritext-frågan är valfri och ställs in om den är obligatorisk eller ej.

Du som Administratör och Rekryteringsansvarig kan arkivera och ta bort Urvalsfrågor. Det går inte att editera en fråga, om en uppdatering ska göras till en fråga bör en ny fråga skapas och den äldre tas bort.

Hittade du svaret?