Lägg upp tjänstemallar för att kunna använda förskrivna mallar vid skapandet av nya annonser. Här kan du som Administratör och Rekryteringsansvarig bestämma hur er annons-struktur ska se ut. Lägg upp annonsmallar för återkommande roller och även en generell att kunna utgå ifrån.

  • Gå till Inställningar, Klicka Lägg till Tjänst-mall, namnge mallen och addera annonsen. 
  • Du kan skapa den med rubrik, brödtext, olika storlek på text samt inkludera bild och länkar. 

I mailen kan du addera Variabler som gör att mailet per automatik hämtar exempelvis kandidatens förnamn, ort för tjänsten, tjänstens namn etcetera. för att mailet ska kännas personligt.

Hittade du svaret?