Processteg
Bestäm processteg och sätt upp process-mallar som en bra start för dina kollegor när de skapar en ny tjänst - se till så att processen speglar er rekryteringsprocess så mycket som möjligt.

  • Gå till Inställningar och klicka dig in i Process. 
  • Du kan addera första tillgängliga steg som exempelvis: Inkomna
    Telefonintervju, Intervju, Referens, Anställda
  • För att lägga till processteg klickar du på Lägg till steg. 
  • Namnge steget och addera instruktioner per processteg, till exempel länkar till Intervjumallar från ert intranät eller addera exempel på frågor inför en Telefonintervju.

Processmall
När du har dom olika processtegen kan du sedan bunta ihop olika processteg anpassade efter specifik roll, till mallar. Skapa sedan process-mallar - exempelvis för en “Projektledare”.

I mallen kan du bestämma vilka steg samt i vilken ordning processtegen ska komma för just denna roll. 

Hittade du svaret?