Använd Urvalsfrågor för att kunna särskilja och ranka kandidater beroende på svar. Du kan utifrån dessa sätta upp en Kategorisering som ger möjlighet att skicka automatiska, anpassade svar till kandidater.

  • Efter att du har skapat en ny tjänst eller vill redigera en befintlig tjänst scrollar du ner till Urvalsfrågor. 
  • Välj mellan tillgängliga urvalsfrågor från den högra listan och dra dem till den vänstra listan. Du kan också skapa nya urvalsfrågor.

  • Du kan förhandsgranska frågorna genom att klicka på ögon-ikonen. 
  • Dra frågorna till den vänstra listan för att lägga till dem i annonsen.

Hittade du svaret?